Гайсин SAT-tv $$$ Покупаем трафик дорогО

Гайсин-SAT TV

Объявление

Информация обновляется каждый день.Чтобы иметь доступ ко всей иннформации на форуме нужно зарегистрироватся.

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Гайсин-SAT TV » XTRA TV » Акция


Акция

Сообщений 1 страница 10 из 13

1

При заказе оборудования на три спутника+XTRA карта идет в подарок.Цена с ресивером Х80 730грн.
http://uploads.ru/t/7/K/6/7K6Aj.jpg

0

2

В период с 1 по 31 декабря 2011 года физические лица, зарегистрировавшиеся абонентами услуги, купившие карточку условного доступа и зарегистрировавшие ее, смогут принять участие в новой акции от Xtra TV.

Для участия в акции таким абонентам Xtra TV в течение 6 месяцев с момента регистрации абонентом услуги и карты условного доступа необходимо соблюдать условия Публичного договора, Правил предоставления услуг, а также иметь позитивный баланс на своем Личном счету, достаточный для получения беспрерывного доступа к выбранному(ым) Пакету(ам), то есть регулярно вносить плату и не допускать отключений услуги за неуплату. При условии соблюдения всех условий акции такие абоненты получают возможность доступа в течение 30 календарных дней к Пакету(ам) заказанными такими абонентами на момент окончания указанного 6-месячного периода сразу же после его окончания (Свободный доступ).

Перечень пакетов для Свободного доступа определяется по последнему (шестому) месяцу беспрерывного доступа. То есть, если абонент в последний (шестой) месяц выбрал и оплатил, например, пакеты «Детский», «Познавательный» и «Спортивный», то в Свободном доступе он будет иметь возможность смотреть именно эти пакеты.

С детальными условиями акции и тарифами можно ознакомиться на официальном сайте услуги в разделе Абоненту (http://xtratv.com.ua/akciya/).

Также Xtra TV предоставляет возможность физическим лицам, зарегистрировавшимся абонентами услуги, купившим карточку условного доступа и зарегистрировавшим ее до 30 ноября 2011 года включительно, наслаждаться предоплаченным доступом ко всем каналам, представленным в 5 тематических пакетах, в течение 30 календарных дней с момента регистрации карточки условного доступа.

Начиная с 1 декабря 2011 года физические лица, зарегистрировавшиеся абонентами услуги Xtra TV, купившие карточку условного доступа и зарегистрировавшие ее, смогут получить доступ ко всем каналам, представленным в 5 тематических пакетах, в течение 14 календарных дней с момента регистрации карточки условного доступа.

0

3

Предлагаем подключится всего за 320грн.Это ресивер Orton X80+карта доступа с активацией.Срок провидения акции до 14.01.2012.(для тех у кого есть прием сигнала со спутника Amos)

0

4

Карта XTRA TV (стандартная)-99грн в стоимость входит просмотр всех 5ти пакетов(39 каналов) сроком 14дней с дня активации.
Карта XTRA TV(акционная) -179грн в стоимость входит просмотр всех 5ти пакетов(39 каналов) сроком 44дня с дня активации.
Срок акции с 1.04.2012 по 1.06.2012года.
Акцию проводит Haysin-SAT по всем вопросам писать в личку.

0

5

Офіційні умови проведення акції під умовною назвою «Xtra рейтинг»
1. Організатор Акції, територія та строки (тривалість) проведення Акції
1.1. Організатором акції «Xtra  рейтинг» (надалі – «Акція») є DTH Broadcast Services limited (надалі – «Організатор»)
місцезнаходження Виконавця: Стасіноу 1, Мітсі Білдінг 1, 1 поверх, офіс 4, Платейа Елефтеріас, P.O.Box 21294, 1060
Нікосія, Кіпр.
1.2. Організатор має право залучати до проведення окремих частин Акції третіх осіб.
1.3. Акція проводиться по всій території України (надалі – Територія Акції) протягом усього Строку проведення Акції.
1.4. Акція триватиме з 00 годин 00 хвилин 01 травня 2012 року по 23 годин 59 хвилин 31 травня 2012 року включно за
київським часом (надалі – «Строк проведення Акції» або «Тривалість Акції», або «Період проведення Акції»).
2. Учасники Акції
2.1. Учасниками Акції можуть бути будь-які фізичні особи, які проживають на території України, іноземні громадяни та
особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах та зареєструвалися Абонентами
Послуг до або в Строк проведення Акції (надалі – «Учасники Акції»). Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних та
недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
2.2. Фізичні особи, що не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь: працівники Організатора та
Виконавця Акції і будь - яких інших компаній, які беруть участь в підготовці та проведенні Акції, їхні родичі першого
ступеня спорідненості, а також особи, що зареєструвалися Абонентами Послуг та зареєстрували Картку умовного доступу
після Періоду проведення Акції.
3. Умови проведення Акції
3.1. Для того, щоб взяти участь в Акції, будь-якій особі, яка відповідає вимогам п.2. даних Умов, необхідно до або в
Період Акції зареєструватися Абонентом Послуг на сукупності таких умов:
(а)   реєстрація   Абонентом   Послуг,   реєстрація   Картки   умовного   доступу,   укладення   Публічного   договору   в   строк
проведення Акції та перебування в договірних правовідносинах з Організатором протягом Строку проведення акції;
(б) безперервна наявність протягом Періоду Акції на Особовому рахунку Абонента грошових коштів з розрахунку не
менше вартості одного календарного дня доступу до обраного(их) ним /призначеного(их) Виконавцем Пакету(ів), яка
вираховується відповідно до чинних в Період Акції Тарифів
(в) дотримання Абонентом вимог Публічного договору, Правил та чинного законодавства;
(г) відвідання Абонентом сторінки «Рейтинг телеканалів» на Офіційному Сайті Послуги в мережі Інтернет за посиланням
http://www.xtratv.com.ua/best_channels та проставлення рейтингової оцінки від 1 до 5 для всіх каналів тематичних
пакетів Xtra TV на свій розсуд та за власним вподобанням;
(д) відвідання Абонентом сторінки «Координати учасника Акції» на Офіційному Сайті Послуги в мережі Інтернет за
посиланням http://www.xtratv.com.ua/best_channels  та залишення всіх необхідних даних у відповідних розділах.
3.2. Подарунок Акції – 1 (один) рік вільного доступу до 5 (п’яти) тематичних пакетів  Xtra  TV  протягом 365 (триста
шістдесяти п’яти) календарних днів що розпочинається з дня, наступного за днем визначення Переможця Акції. 
3.3. Кількість Подарунків Акції обмежена і становить кількість та обсяг, зазначену в пп. 3.2. Правил. Відповідальність
Організатора не виходить за рамки кількості та обсягу Подарунків Акції, зазначених у Правилах.
3.4. Організатор має право збільшити фонд Подарунків Акції. Таке збільшення здійснюється у відповідності до чинного
законодавства.
3.6. Подарунок Акції, передбачений пп. 3.1., 3.2. Правил, в грошовому еквіваленті не видається і обміну або поверненню
не підлягає.
3.7. Після завершення Періоду Акції Організатор у строк до  10 червня 2012 року включно формує базу Учасників Акції
(далі - База), які відповідають умовам Акції, зазначеним в п.п 2.1. та 3.1., у форматі ПІБ Учасника, номер мобільного
телефону та адресу електронної пошти . Такі Учасники Акції отримують право на участь у визначені 1 (одного) Учасника
Акції, який здобуде право на отримання Подарунку Акції (далі - Переможець Акції), передбаченого п. 3.2. Правил.
Об'єктивність під час визначення Учасників Акції, які здобудуть право на участь у визначені Переможця Акції забезпечує
Організатор. Рішення Організатора під час визначення таких Учасників Акції та формування Бази є остаточним та не
підлягає оскарженню Учасниками Акції.
3.8. Уповноважена комісія у наступному складі: 3 (три) представника Організатора визначають одного Переможця Акції з
числа Учасників Акції шляхом неупередженого жеребкування (лотереї) шляхом вибору одного випадкового Учасника.
Дані Переможця Акції, а саме ПІБ, зазначаються у протоколі визначення такого Переможця Акції (далі - Протокол).
Підписи членів уповноваженої комісії на протоколі засвідчуються підписом директора Організатора та печаткою.
3.9. Абоненти, щодо яких Виконавцем протягом Строку проведення Акції було здійснено Припинення надання Послуг  не
можуть брати участі в Акції, а взявши участь – автоматично припиняють таку в момент здійснення Припинення надання
Послуг.
3.10. Організатор має право на свій розсуд змінювати умови Акції та строки її проведення.
4. Інші положення
4.1. Беручи участь в Акції, тим самим Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з Умовами проведення Акції і свою
повну згоду з ними. Порушення Учасником Акції умов Акції, чинного законодавства або відмова Учасника від належного
виконання умов Акції вважається відмовою Учасника від участі в Акції.
4.2. Беручи участь в Акції, тим самим Учасник Акції підтверджує надання Організатором дозволу на збір, зберігання,
використання, обробку й поширення його персональних даних (ім’я і факт укладення Публічного договору), які можуть
бути розголошені у маркетингових/рекламних цілях у випадку дотримання всіх Умов Акції відповідно до п. 3.2 цих Умов.
4.3. У випадку неоднозначної трактовки офіційних умов програми проведення Акції чи питань, не врегульованих даними
умовами, остаточне рішення приймається Організатором з урахуванням вимог чинного законодавства.
4.4. Організатор має право подовжити термін проведення Акції за умови, що кінцевий строк проведення акції не
перевищить 31 січня 2012 року.
4.5. Організатор має право завершити або призупинити дію Акції в будь який час у силу обставин, що знаходяться поза
його контролем.
4.6.   Інформування   Учасників   Акції   про   Умови   Акції   відбувається   шляхом   розміщення   відповідної   інформації   на
Офіційному Інтернет-сайті Послуги.
http://www.xtratv.com.ua/best_channels

0

6

Закажите как минимум два любых пакета XtraTV, просмотр которых оплатите на 2 месяца
одним платежом на сумму не менее 120 грн с НДС, и позвонив в контакт центр Xtra TV, выберите в подарок на этот же период на ваш выбор один из таких пакетов как Универсальный или Детский.

Официальные условия акции
Офіційні умови проведення акції під умовною назвою «Два місяці у подарунок»
1. Організатор Акції, територія та строки (тривалість) проведення Акції
1.1. Організатором акції «Два місяці у подарунок» (надалі – «Акція») є ТОВ «ІСТІЛ
ТЕЛЕКОМ   УКРАЇНА»   (надалі   –   «Організатор»),   код   ЄДРПОУ   37635862,
місцезнаходження 01023 м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд.19 , свідоцтво про реєстрацію
ПДВ 100346082, індивідуальний податковий номер 376358626552.
1.2. Організатор має право залучати до проведення окремих частин Акції третіх осіб.
1.3. Акція проводиться по всій території України (надалі – Територія Акції) протягом
усього Строку проведення Акції.
1.4. Акція триватиме з 00 годин 00 хвилин 15 червня 2012 року по 23 годин 59 хвилин 30
червня 2012 року включно за київським часом (надалі – «Строк проведення Акції» або
«Тривалість Акції», або «Період проведення Акції»).
1.5. Терміни, прямо не визначені в Офіційних умовах проведення акції мають значення,
наведене у Правилах надання та отримання інформаційних послуг XTRATV фізичним
особам (затверджені Наказом Організатора від 01.06.2011 року №8).
1.6. Мета проведення Акції – сформувати і підтримати обізнаність споживачів, залучити
нових Абонентів, збільшити обсяги користування Послугами, що надаються під брендом
Xtra TV, збільшити обсяги вчинення правочинів Організатором.
2. Учасники Акції
2.1. Учасниками Акції можуть бути будь-які фізичні особи, які проживають на території
України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають на території
України на законних підставах та зареєструвалися Абонентами Послуг до або протягом
Строку проведення Акції (надалі – «Учасники Акції»). Участь в Акції неповнолітніх,
обмежено   дієздатних   та   недієздатних   осіб   здійснюється   відповідно   до   чинного
законодавства України.
2.2. Фізичні особи, що не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній
участь: працівники Організатора Акції і будь - яких інших компаній, які беруть участь в
підготовці та проведенні Акції, їхні родичі першого ступеня спорідненості, а також особи,
що зареєструвалися Абонентами Послуг та зареєстрували Картку умовного доступу після
Періоду проведення Акції, учасники акцій «Xtra місяць» та / або «Футбол в подарунок».
3. Умови проведення Акції
3.1. Для того, щоб взяти участь в Акції, будь-якій особі, яка відповідає вимогам п.2.1
даних   Умов,   необхідно   в   протягом   встановлених   нижче   строків   виконувати   наступні
умови:
(а)   реєстрація   Абонентом   Послуг,   реєстрація   Картки   умовного   доступу,   укладення
Публічного договору до або в строк проведення Акції;
(б) обрання Абонентом або призначення Виконавцем як мінімум 2 (двох) Пакетів (будь-які
тематичні або будь-який тематичний та преміум пакет «Футбол»);
(в) внесення Абонентом в Строк проведення Акції на Особовий рахунок Авансового
платежу в сумі еквівалентній 120 (сто двадцять) гривень 00 копійок або більше одним
платежем та надання Згоди абонента щодо того який з Пакетів за п.3.2. Умов акції він
бажає отримувати на умовах Вільного доступу;
(г) безперервна наявність з моменту виконання п.3.1.(в) Умов Акції по 31.08.2012 року на
Особовому рахунку Абонента грошових коштів з розрахунку не менше вартості одного
календарного   дня   доступу   до   обраних   ним   /призначених   Виконавцем   Пакетів,   яка
вираховується відповідно до чинних в Період Акції Тарифів за формулою визначеною в
п.1.14. Правил (за виключенням Промоперіоду);
(д)   перебування   в   договірних   правовідносинах   з   Організатором   в   період   з   моменту
виконання п.3.1.(в) Умов Акції до 31.08.2012 року.
(є) дотримання Абонентом вимог Публічного договору, Правил та чинного законодавства.
3.2. За умови безперервного виконання протягом Періоду Акції всіх зазначених у п.3.1
Умов, такий Учасник отримує  від Виконавця Вільний доступ до тематичного пакету
«Універсальний»   або   до   тематичного   пакету   «Дитячий»   (на   вибір   Учасника   акції),
протягом періоду 01 липня 2012 року – 31 серпня 2012 року.
Вільний доступ - об'єм Послуг, еквівалентний акційній вартості споживання Абонентом
Послуг,   передплачений   Абонентом   в   складі   вартості   Послуг   Авансовим   платежем
протягом Строку проведення Акції шляхом надання знижки за такий період в сумі вартості
Вільного доступу.
Вільний доступ починає надаватися з 00 годин 00 хвилин 01 липня 2012 року.
3.3. Абоненти, щодо яких Виконавцем протягом періоду з моменту виконання п.3.1.(в)
Умов Акції до 31.08.2012 включно було здійснено Припинення надання Послуг, або які
відмовились від обраних для прийняття участі в Акції Пакетів чи зменшили кількість
замовлених Пакетів до одного або які замовили всі 5 (п’ять) тематичних Пакетів не
можуть брати участі в Акції, а взявши участь – автоматично припиняють таку участь в
момент настання однієї з зазначених в цьому підпунктів підстав. Абоненти, щодо яких
Виконавцем   протягом   періоду     з   01.07.2012   року   до   31.08.2012   року   включно   було
здійснено Припинення надання Послуг виключно за п.1.9. Розділу ІV Правил в зв’язку з
недостатністю грошових коштів на особовому рахунку автоматично припиняють таку в
момент здійснення Припинення надання Послуг  і можуть поновити Вільний доступ до
31.08.2012 року виключно шляхом усунення підстав для Припинення надання послуг.
3.4.   Учасники   Акції,   що   набули   право   на   отримання   Вільного   доступу,   не   можуть
отримати еквівалент Вільного доступу в грошовій формі, а також змінити (перенести)
період отримання Вільного доступу до Послуг.
3.5.   Кожен   Учасник   має   право   отримати   Вільний   доступ   лише   за   перше   внесення
Авансового платежу відповідно до п.3.1. (в) Умов Акції протягом періоду та в розмірі,
визначених п.3.2. Умов Акції.
3.6. Організатор має право на свій розсуд змінювати умови Акції та строки її проведення.
3.7. Особа, яка прийняла участь в Акції, внесла Авансовий платіж протягом періоду та в
розмірі, визначених п.3.1. Умов Акції, виконала вимоги п.3.1. Умов Акції для отримання
Вільного доступу не має права вимагати повернення Авансового платежу в грошовому
еквіваленті.
3.8. У разі відмови Учасника від участі в Акції, а також порушення її Умов, нарахований
Абоненту Вільний доступ анулюється.
3.9.   Якщо   у   Учасника   акції   обрано   передплачений   доступ   до   тематичного   пакету
«Універсальний», такий Учасник акції не може обрати його для отримання Вільного
доступу. Якщо у Учасника акції обрано передплачений доступ до тематичного пакету
«Дитячий», такий Учасник акції не може обрати його для отримання Вільного доступу.
Учасник акції, якій мав передплачений доступ до тематичного пакету «Універсальний»
або «Дитячий» станом на 15.06.2012 та залишив заявку на відключення такого пакету з
01.07.2012 року не може обрати такий пакет, заявку щодо якого він залишав як описано
вище  для отримання Вільного доступу.
4. Інші положення
4.1. Беручи участь в Акції, тим самим Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з
Умовами проведення Акції, Публічним договором, Правилами і свою повну згоду з ними.
Порушення   Учасником   Акції   умов   Акції,   Публічного   договору,   Правил,   чинного
законодавства або відмова Учасника від належного виконання умов Акції вважається
відмовою Учасника від участі в Акції.
4.2. Беручи участь в Акції, тим самим Учасник Акції підтверджує надання Організатором і
Виконавцем   дозволу   на   збір,   зберігання,   використання,   обробку   й   поширення   його
персональних   даних   (ім’я   і   факт   укладення   Публічного   договору),   які   можуть   бути
розголошені у маркетингових/рекламних цілях у випадку дотримання всіх Умов Акції
відповідно до п. 3.1 цих Умов.
4.3. У випадку неоднозначної трактовки офіційних умов програми проведення Акції чи
питань, не врегульованих даними умовами, остаточне рішення приймається Організатором
з урахуванням вимог чинного законодавства України.
4.4. Організатор має право подовжити термін проведення Акції за умови, що кінцевий
строк проведення акції не перевищить 31 січня 2013 року.
4.5. Організатор має право завершити або призупинити дію Акції в будь який час у силу
обставин, що знаходяться поза його контролем.
4.6. Інформування Учасників Акції про Умови Акції відбувається шляхом розміщення
відповідної   інформації   на   Офіційному   Інтернет-сайті   Послуги,   надання   інформації   в
Контакт-центрі за номером 759* або (044) 5911811.

Сроки проведения акции и внесения платежа - с 15 по 30 июня

Подключайтесь к акции с 15 по 30 июня, выбирайте ваш акционный пакет,
и смотрите его 2 месяца бесплатно с 1 июля по 31 августа 2012

0

7

1 октября стартует акция «Все за 89 грн»

Для того чтобы принять участие в акции, необходимо с 1 по 31 октября 2012 года подключиться к платформе спутникового телевидения Xtra TV, активировать карту условного доступа, и оплатить месячный доступ к пяти стандартным тематическим пакетам Xtra TV в размере 89 гривен. Абоненты, выполнившие эти условия, получат свободный доступ к пакетам «Футбол» и «Познавательный+» на 30 календарных дней с момента выполнения условий акции.

С детальными условиями акции можно ознакомиться здесь http://xtratv.com.ua/uploads/file/Akciya_pravila.pdf.

Пять тематических пакетов Xtra TV (Фильмовой, Спортивный, Детский, Познавательный, Универсальный) включают в себя 39 увлекательных телеканалов для всей семьи.
Премиум пакет «Футбол» состоит из популярных каналов «Футбол» и «Футбол+», где транслируются наиболее интересные матчи с участием украинских и зарубежных команд.
Дополнительный тематический пакет «Познавательный+» состоит из трех интересных русскоязычных каналов об инновациях, исследованиях и науке.

0

8

Для того чтобы принять участие в акции «Месяц
бесплатного просмотра», необходимо с 1 по 31 декабря
2012 года:
Приобрести и активировать карточку условного доступа
Xtra TV (только если вы пока не являетесь абонентом
платформы спутникового телевидения Xtra TV, все
существующие абоненты также принимают участие в
акции);
Выбрать и заказать пакет или пакеты, которые наиболее
соответствуют вашим предпочтениям и сообщить о своем
выборе и намерении участвовать в акции Контакт-центр
Xtra TV;
Внести на личный счет сумму, достаточную для просмотра
этого пакета (пакетов) в течение 6 календарных месяцев.
Все абоненты, выполнившие вышеперечисленные
условия получат с 1 по 31 января 2013года МЕСЯЦ
БЕСПЛАТНОГО ПРОСМОТРА выбранного пакета (пакетов) в
подарок!
С детальными условиями акции вы можете ознакомиться
по ссылке.
Пример:
Если, например, вы выберете пакеты «Спортивный» и
«Футбол», то сумма авансового платежа за 6 месяцев будет
составлять: (29 грн + 29 грн) * 6 = 348 грн. Если вы
выберете пакеты «Познавательный», «Фильмовый»,
«Познавательный+» и «Футбол», то сумма авансового
платежа за 6 месяцев будет составлять: (53 грн + 16 грн +
29 грн) * 6 = 588 грн.

0

9

[b]Офіційні умови проведення акції під умовною назвою «5 днів перегляду
додатково»
[/b]

1. Організатор та Виконавець Акції, територія та строки (тривалість) проведення Акції 
1.1. Організатором і Виконавцем акції «5 днів перегляду додатково» (надалі – «Акція») є DTH Broadcast Services limited
(надалі – «Виконавець») місцезнаходження Виконавця: Стасіноу 1, Мітсі Білдінг 1, 1 поверх, офіс 4, Платейа Елефтеріас,
P.O.Box 21294, 1060 Нікосія, Кіпр. 
1.2. Організатор має право залучати до проведення окремих частин Акції третіх осіб. 
1.3. Акція проводиться по всій території України (надалі – Територія Акції) протягом усього Строку проведення Акції. 
1.4. Акція триватиме з 00 годин 00 хвилин 18 лютого 2013 року по 23 годин 59 хвилин 30 червня 2013 року включно за
київським часом (надалі – «Строк проведення Акції» або «Тривалість Акції», або «Період проведення Акції»). 
1.5. Терміни, прямо не визначені в Офіційних умовах проведення акції мають значення, наведене у Правилах надання та
отримання інформаційних послуг XTRATV фізичним особам.
1.6.  Мета  проведення  Акції  –  сформувати  і  підтримати  обізнаність  споживачів,  залучити  нових  Абонентів,  збільшити
обсяги користування Послугами, що надаються Виконавцем під брендом Xtra TV, збільшити обсяги вчинення правочинів.
2. Учасники Акції 
2.1. Учасниками Акції можуть бути будь-які фізичні особи, які проживають на території України, іноземні громадяни та
особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах та зареєструвалися Абонентами
Послуг  в  Строк  проведення  Акції  (надалі  –  «Учасники  Акції»).  Участь  в  Акції  неповнолітніх,  обмежено  дієздатних  та
недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України. 
2.2. Фізичні особи, що не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь: працівники Організатора та
Виконавця  Акції  і  будь  -  яких  інших  компаній,  які  беруть  участь  в  підготовці  та  проведенні  Акції,  їхні  родичі  першого
ступеня спорідненості, а також особи, що зареєструвалися Абонентами Послуг та зареєстрували Картку умовного доступу
до або після Періоду проведення Акції.
3. Умови проведення Акції 
3.1. Для того, щоб взяти участь в Акції, будь-якій особі, яка відповідає вимогам п.2. даних Умов, необхідно в Період Акції
зареєструватися Абонентом Послуг на сукупності таких умов: 
(а)  реєстрація  Абонентом  Послуг,  реєстрація  Картки  умовного  доступу,  укладення  Публічного  договору  в  строк
проведення Акції;
(б) обрання Абонентом або призначення Виконавцем Пакету(ів) до закінчення Промоперіоду;
(в) внесення Абонентом на Особовий рахунок Авансового платежу протягом 15 (п’ятнадцяти) послідовних календарних
днів з моменту реєстрації Картки умовного доступу в сумі не менше 100 (сто) гривень 00 копійок; 
(г) дотримання Абонентом вимог Публічного договору, Правил та чинного законодавства;
(д) перебування в договірних правовідносинах з Організатором в період з моменту виконання п.3.1.(в) Умов Акції до їх
повного списання в рахунок оплати Послуг.
3.2. За умови безперервного виконання протягом Періоду Акції всіх зазначених у п.3.1 Умов, такий Учасник отримує від
Виконавця Вільний доступ на періоду у 5 (пять) календарних днів, що починається з 00 годин 00 хвилин календарного
дня,  наступного  за  календарним  днем  зарахування  грошових  коштів  за  п.3.1.(в)  Умов  Акції  до  тих  наявних  Пакетів  у
складі Послуг, доступ до яких Учасник мав на останній календарний день, що прередує Вільному доступу. 
Вільний  доступ  -  об'єм  Послуг,  еквівалентний  акційній  вартості  споживання  Абонентом  Послуг,  передплачений
Абонентом в складі вартості Послуг Авансовим платежем протягом Строку проведення Акції шляхом надання знижки за
такий період в сумі вартості Вільного доступу. 
3.3.  Абоненти,  щодо  яких  Виконавцем  протягом  періоду  за  п.3.1.(а)  Умов  Акції  було  здійснено  Припинення  надання
Послуг  (за  виключенням  п.1.5.  Розділу  V  Правил)  не  можуть  брати  участі  в  Акції,  а  взявши  участь  –  автоматично
припиняють таку в момент здійснення Припинення надання Послуг. 
3.4. Учасники Акції, що набули право на отримання Вільного доступу, не можуть отримати еквівалент Вільного доступу в
грошовій формі, а також змінити (перенести) період отримання Вільного доступу до Послуг.
3.5. При надання Вільного доступу Учасник може бути проінформований відповідним Контакт-центром.
3.6. Кожен Учасник має право отримати Вільний доступ  лише за перше внесення Авансового платежу відповідно до
п.3.1. (в) протягом періоду та в розмірі, визначених п.3.2. Умов Акції.
3.7. Організатор має право на свій розсуд змінювати умови Акції та строки її проведення.
3.8. Особа, яка прийняла участь в Акції, внесла Авансовий платіж протягом періоду та в розмірі, визначених п.3.2. Умов
Акції, виконала вимоги п.3.1. Умов Акції для отримання Вільного доступу не має права вимагати повернення Авансового
платежу в грошовому еквіваленті.
3.9.  У  разі  відмови  Учасника  від  участі  в  Акції,  а  також  порушення  її  Умов,  нарахований  Абоненту  Вільний  доступ
анулюється.

4. Інші положення 
4.1.  Беручи  участь  в  Акції,  тим  самим  Учасник  Акції  підтверджує  факт  ознайомлення  з  Умовами  проведення  Акції,
Публічним  договором,  Правилами  і  свою  повну  згоду  з  ними.  Порушення  Учасником  Акції  умов  Акції,  Публічного
договору,  Правил,  чинного  законодавства  або  відмова  Учасника  від  належного  виконання  умов  Акції  вважається
відмовою Учасника від участі в Акції. 
4.2. Беручи участь в Акції, тим самим Учасник Акції підтверджує надання Організатором і Виконавцем дозволу на збір,
зберігання, використання, обробку й поширення його персональних даних (Прізвище, імя та по-батькові і факт укладення
Публічного договору), які можуть бути розголошені у маркетингових/рекламних цілях у випадку дотримання всіх Умов
Акції відповідно до п. 3.1 цих Умов. 
4.3. У випадку неоднозначної трактовки офіційних умов програми проведення Акції чи питань, не врегульованих даними
умовами, остаточне рішення приймається Організатором з урахуванням вимог чинного законодавства України. 
4.4.  Організатор  має  право  подовжити  термін  проведення  Акції  за  умови,  що  кінцевий  строк  проведення  акції  не
перевищить 31 серпня 2013 року. 
4.5. Організатор має право завершити або призупинити дію Акції в будь який час у силу обставин, що знаходяться поза
його контролем. 
4.6.  Інформування  Учасників  Акції  про  Умови  Акції  відбувається  шляхом  розміщення  відповідної  інформації  на
Офіційному Інтернет-сайті Послуги, надання інформації в Контакт-центрі за номером 759* або (044) 5911811.

0

10

Помогите Вашим близким и друзьям подключиться к Xtra TV, и получите за это до 45 дней просмотра Вашей текущей подписки пакетов Xtra TV без дополнительных оплат.
Как принять участие в акции:
Порекомендуйте Вашему другу, которого не устаивает обычное телевидение, приобрести карточку условного доступа Xtra TV, а также активировать ее через контакт-центр Xtra TV (телефоны контакт-центра).
Попросите друга при регистрации карточки условного доступа Xtra TV, сообщить, что он/она подключается по Вашей рекомендации, указав при этом оператору контакт-центра номер Вашего лицевого счета.
После того, как Ваш друг подключится к Xtra TV и внесет на свой счет абонентскую плату на сумму, не менее 29 грн, Вы получите 15 календарных дней к Вашим пакетам Xtra TV без списания денежных средств с Вашего лицевого счета.
Максимальное количество друзей, которым можно помочь подключиться к Xtra TV по данной акции – три человека. За каждого друга, который подключился к Xtra TV согласно условиям акции по Вашей рекомендации, Вы получаете 15 дополнительных дней сервиса.
Результат? Ваши друзья и близкие, также как и Вы, получают возможность проведения качественного досуга, наслаждаются футбольными матчами, познавательными программами, художественными фильмами и другими передачами, которые доступны на Xtra TV, но отсутствуют в открытом эфире.

Условия акции.
Спешите помогать друзьям - срок действия акции ограничен!
Акция действует с 10.04.13 по 30.04.13 на всей территории Украины

http://xtratv.com.ua/akcii/akciya-privedi-druga

0

Похожие темы

Новости XTRA TV Вторник, 10 февраля, 2015г.
Новости телеканалов Новости телевещания Среда, 11 февраля, 2015г.

Вы здесь » Гайсин-SAT TV » XTRA TV » Акция